ครอบครัวโชติญาโณ  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ครอบครัวโชติญาโณ  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด  (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก)  โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ