ครอบครัวโอฬารวรวุฒิ บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ครอบครัวโอฬารวรวุฒิ บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ซึ่งได้อุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ให้คุณแม่จินตนา โอฬารวรวุฒิ โดยมี คุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร และนายแพทย์เอธัส จิรเศวตกุล นายแพทย์ชำนาญการ รับมอบ