ครอบครัวไพรีพินาศ บริจาคเงิน จำนวน 179,999 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2565  ครอบครัวไพรีพินาศ บริจาคเงิน จำนวน 179,999 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ให้ศูนย์หัวใจ  โดยมีคุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายแพทย์สุทธิเทพ  ดวงศร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง  รับมอบ

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ