ครอบครัวไพรีพินาศ และญาติมิตร บริจาคเงิน จำนวน 200,244 บาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,244 บาท จากครอบครัวไพรีพินาศ และญาติมิตร เพื่อสมทบกองทุนนิยม – ละเอียด ไพรีพินาศ โรงพยาบาลขอนแก่น