ครอบครัว ชูพจน์เจริญ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,750,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จากครอบครัวคุณชูพงษ์ – คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ และ ครอบครัวคุณชนินทร์ – คุณนิภาภัทร์ ชูพจน์เจริญ เพื่อมอบให้กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
 
 
และรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับทารก จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) จากคุณนีรดา ชูพจน์เจริญ มอบให้กลุ่มงานกุมารเวรชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น