ครอบครัว “นายบู๊  อึ้งปัญสัตวงศ์”  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 

วันที่ 14 กันยายน 2565   ครอบครัว “นายบู๊  อึ้งปัญสัตวงศ์”  บริจาคเงิน จำนวน 50,000  และ หมู่บ้านพัชรี  บึงหนองโคตร และ Touch-4 บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปณกิจ คุณพ่อบู๊  อึ้งปัญสัตวงศ์  โดยมี คุณณีรชา  บุญมาตย์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 และ คุณอุมาพร  จันทะหะ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ  ณ  วัดศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น