“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ รพ.ขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ คุณนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ร่วมต้อนรับคณะ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”  ในการมอบอาหารพระราชทานและชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ประชาชน จำนวน 100 ชุด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น