คลินิกชะลอไตเสื่อม ย้ายสถานที่ให้บริการจากอาคารสิรินธร ชั้น 2 ไปที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 2

คลินิกชะลอไตเสื่อม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น

ย้ายสถานที่ให้บริการจากอาคารสิรินธร ชั้น 2
ไปที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

โดยให้บริการแบบ One Stop Service
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิกุล กรัณยไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิกชะลอไตเสื่อม โทร. 085 – 8536286