คลินิกนอกเวลาราชการ หู คอ จมูก เปลี่ยนวันให้บริการ จากเดิมทุกวันจันทร์ เป็น ทุกวันอังคาร

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

คลินิกนอกเวลา หู คอ จมูก

เปลี่ยนวันให้บริการ จากเดิมเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เปลี่ยนเป็นทุกวันอังคาร