คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป