คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ

คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 16.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์ 08.00 – 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองคิว ดังนี้
– วันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ โทร. 043-009900 ต่อ 1481
– วันอังคาร และพฤหัสบดี โทร. 043-009900 ต่อ 5656