คลินิก(พิเศษ)

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์

ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 250 บาท

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก โทร 043 – 009900 ต่อ 4535