คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลขอนแก่น

คลินิกมลพิษ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043 – 009900 ต่อ 1183 ในวันและเวลาราชการ