คุณกชกร ติยวัฒนาโรจน์ บริจาควอล์คเกอร์ จำนวน 50 อัน

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 คุณกชกร  ติยวัฒนาโรจน์  บริจาควอล์คเกอร์  จำนวน 50 อัน  (มูลค่า 26,900 บาท)  เพื่อมอบให้กลุ่มงานออโธปิดิกส์  โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมีคุณวิภาพร  อิทธิกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และ คุณพิมพ์วรา อัครเธียรสิน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 2 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ