คุณกชพรรณ แสนบุญศรี และ MK Fam Fc มะขาม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคฯ บริโภค

11 พฤศจิกายน 2563 คุณกชพรรณ แสนบุญศรี และ MK Fam Fc มะขาม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคฯ บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อดำเนินการในการให้บริการกิจกรรมของโรงพยาบาล โดยมี คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับมอบ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ