คุณกนกวรรณ (วิชัยทา) เลพล บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป และขนมสำหรับเด็กๆ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คุณกนกวรรณ (วิชัยทา) เลพล บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป และขนม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยเด็กเล็กที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ