คุณกฤษฎา ปธานินธนตุล บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท และพัดลม จำนวน 5 ตัว มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสุพจน์ ปากวิเศษ

วันที่ 9 มกราคม 2567 คุณกฤษฎา ปธานินธนตุล บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท และพัดลม จำนวน 5 ตัว มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสุพจน์ ปากวิเศษ โดยมี คุณบุดดา ขามพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุพจน์ ปากวิเศษ สู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ