คุณกัญญ์ธนัศ ศิริพิชาพัฒน์ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คุณกัญญ์ธนัศ ศิริพิชาพัฒน์ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) โดยมี คุณพิศมัย จ้ายหนองบัว หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ