คุณกันต์ปวีณ์ เนื่องมัจฉา บริจาคเงินจำนวน 6,000 บาท

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลขอนแก่นรับมอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จากคุณ กันต์ปวีณ์ เนื่องมัจฉา และคณะโดยมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี