คุณกาญจนา ไกรบำรุง และครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง พร้อมหน้ากากอนามัย และน้ำผลไม้

23 พฤศจิกายน 2563 คุณกาญจนา ไกรบำรุง และครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง พร้อมหน้ากากอนามัย และน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ มอบให้หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 4 โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ