คุณกำชัย สิทธิอมรพร บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 30 มีนาคม 2562 คุณกำชัย สิทธิอมรพร บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ