คุณกิมกี่ แซ่ตัง บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อมอบให้ศูนย์รักษ์เต้านม รพ.ขอนแก่น

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณกิมกี่  แซ่ตัง  เพื่อมอบให้ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น