คุณกีรติ (อรรถวุฒิ) ชาญวิถี บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง รวมมูลค่า 25,800 บาท

วันที่ 31 มีนาคม 2566 คุณกีรติ (อรรถวุฒิ) ชาญวิถี บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง รวมมูลค่า 25,800 บาท มอบให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณวิภา หาทอน หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ