คุณกุลณัฐฐา รุญเจริญ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจคุณละมัย รุญเจริญ

     วันที่ 30 เมษายน 2566 คุณกุลณัฐฐา รุญเจริญ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจคุณละมัย รุญเจริญ ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง โดยมี คุณสมบัติ อ่อนจันทร์ เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ
     โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ดวงวิญญาณของคุณละมัย รุญเจริญ สู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, วัด และ ข้อความ