คุณกุหลาบ สุขบัญชา บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ มูลค่า 8,000 บาท

11 ตุลาคม 2563 คุณกุหลาบ สุขบัญชา นำผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ มาบริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่ารวม 8,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ