คุณขวัญชนก วิเศษมงคลชัย บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

10 ตุลาคม 2563 คุณขวัญชนก วิเศษมงคลชัย บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณรัมภา ชินเกตุ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ