คุณคณิต ลีสิริกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 คุณคณิต ลีสิริกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น และพัดลม จำนวน 10 ตัว อุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ซิ่วเอี่ยม แซ่จู และคุณพ่อเหล่าสิทธิ์ แซ่ลี้ โดยมีคุณณัฐธยาน์ มูลตรี เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ