คุณจตุพร  มอมหม่าย พร้อมครอบครัว  บริจาคไข่ไก่ จำนวน 50 แผง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564  คุณจตุพร  มอมหม่าย พร้อมครอบครัว  บริจาคไข่ไก่ จำนวน 50 แผง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมอบให้กลุ่มงานโภชนศาสตร์ นำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น