คุณจรูณโรจน์ เทพที มอบเงินจำนวน 70,000 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คุณจรูณโรจน์ เทพที มอบเงินจำนวน 70,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ