คุณจาฏุพัจน์ พูลนิติพร และครอบครัว บริจาคโทรทัศน์ 55 นิ้ว ให้หอผู้ป่วยรังสีรักษาและเคมีบำบัดชาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คุณจาฏุพัจน์ พูลนิติพร และครอบครัว บริจาคโทรทัศน์ 55 นิ้ว ให้หอผู้ป่วยรังสีรักษาและเคมีบำบัดชาย โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในกระบวนการให้ความรู้ คำแนะนำ ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ในการดูแลตนเองเมื่อรับยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา โดยมี คุณเพชราภรณ์ ประสารฉ่ำ หัวหน้าหอผู้ป่วยรังสีรักษาและเคมีบำบัดชาย รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ