คุณจินตนา โอฬารวรวุฒิ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท

17 ธันวาคม 2563 คุณจินตนา โอฬารวรวุฒิ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 240,000 บาท ให้แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ และแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ