คุณจิระศักดิ์ กมลวิทย์ บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณจิระศักดิ์ กมลวิทย์ เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร    ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ