คุณจิราพร  บูรณพงศ์  บริจาคหน้ากาก  N95  จำนวน 2,000 ชิ้น  มูลค่า 118,000 บาท

คุณจิราพร  บูรณพงศ์  บริจาคหน้ากาก  N95  จำนวน 2,000 ชิ้น  มูลค่า 118,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ