คุณจีรภัทร เพ็งทา บริจาคเงิน จำนวน 10,300 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 คุณจีรภัทร เพ็งทา บริจาคเงิน จำนวน 10,300 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ