คุณจุฑามาศ ศรีชำนิ นำก๋วยเตี๋ยว จำนวน 150 ชุด มอบให้เจ้าหน้าที่ฯ และเติมในตู้ปันสุข

11 ตุลาคม 2563 คุณจุฑามาศ ศรีชำนิ นำก๋วยเตี๋ยว จำนวน 150 ชุด มามอบให้เจ้าหน้าที่ฯ และเติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ