คุณจุลพงษ์ จุฬานนท์ พร้อมครอบครัว บริจาคพัดลม จำนวน 6 ตัว

    

คุณจุลพงษ์ จุฬานนท์ พร้อมครอบครัว บริจาคพัดลม จำนวน 6 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561