คุณฉวี  คุวโรดม  และ คุณสุดารัตน์  คุวโรดม  บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท

วันที่ 2 เมษายน 2563  คุณฉวี  คุวโรดม  และ คุณสุดารัตน์  คุวโรดม  บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ. รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์  เป็นผู้แทนรับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้ค่ะ