คุณฉัตรชัย  ฐิติกานต์สกุล  บริษัท  แรลลี่  ประดับยนต์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

วันนี้ 11 มีนาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)  จากคุณฉัตรชัย  ฐิติกานต์สกุล  บริษัท  แรลลี่  ประดับยนต์ จำกัด   เพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ