คุณฉัตรชัย ธำรงวงศ์เลิศ บริจาคเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปลผลแบบ 12 ลีด

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คุณฉัตรชัย ธำรงวงศ์เลิศ บริจาคเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปลผลแบบ 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 125,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณจีรนันท์ ภูสมตา หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 8 ชั้น 5 เป็นผู้รับมอบ