คุณฉัตร์รวี ศักดิ์รัฐนนท์ และเพื่อนๆ บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 7 เมษายน 2566 คุณฉัตร์รวี ศักดิ์รัฐนนท์ และเพื่อนๆ บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างแผล ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ