คุณชญาดา ศรีปัญญา มอบเก้าอี้ หน้ากากอนามัย และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่

4 กันยายน 2563 คุณชญาดา ศรีปัญญา มอบเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว หน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน 1 ห่อ แผ่นเสริมซึมซับ จำนวน 1 ห่อ และแผ่นรองซึมซับ จำนวน 1 ห่อ ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดย คุณประภาพร สุนธงศิริ เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ