คุณชยพัทธ์ ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท  

วันที่ 26  มีนาคม 2565  คุณชยพัทธ์ ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ

โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

 

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ