คุณชรันดา ทาบุราณ และเพื่อนๆ บริจาคเงินจำนวน 5,511 บาท

วันที่ 11 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค  จำนวน เงิน 5,511 บาท (ห้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาท)  จากคุณชรันดา ทาบุราณ และเพื่อนๆ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น