คุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม บริจาค 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)

วันนี้ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
จากคุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม บริจาคเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ