คุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม และเพื่อนร่วมงาน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 72,130 บาท

23 กันยายน 2563  คุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม และเพื่อนร่วมงาน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 72,130 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ เวรตรวจบริหาร และคุณหนูเพียร ชาทองยศ เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ