คุณชาญชัย ตันติวิวัฒน์พันธ์ บริจาคเงินให้ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น 100,000 บ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณชาญชัย ตันติวิวัฒน์พันธ์ เพื่อมอบให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณพ่อเอี่ยม พูลนิติพร เป็นผู้แทนมอบ ในวันนี้