คุณชาติชาย – คุณประเทือง บุญมี และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 21 มกราคม 2565 คุณชาติชาย – คุณประเทือง บุญมี และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) โดยมี นพ.นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ และ นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ