คุณชาติชาย – คุณประเทือง บุญมี และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 13 มกราคม 2565  คุณชาติชาย – คุณประเทือง บุญมี และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก    โดยมี  พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ