คุณชานนทร์  โพธิปักขิยธรรม บริจาคเงินจำนวน 135,000 บาท เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

วันนี้ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม  2561  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณร่มฉัตร  คุณรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท)  จากคุณชานนทร์  โพธิปักขิยธรรม  บริจาคเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ