คุณชุติมนทน์ อาวัชนาการ บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ กระดาษชำระ แป้ง และน้ำดื่ม

คุณชุติมนทน์  อาวัชนาการ บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ กระดาษชำระ น้ำดื่ม ให้กับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณวรรณกร  แพงกระโทก  เวรตรวจการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ